Pro 2 a více hráčů

 

20 až ∞ minut zábavy

Jednoduchost

Do hodiny Na Káry

18+

Jak hrát?

Základní princip

Hráči postupně otáčí karty a plní, co je na nich napsáno. Cíl? Opít se.

Stručná pravidla

1. Každý hráč potřebuje své pití. Na stole leží balík hracích karet otočených lícem dolů
2. Začíná nejkrásnější hráč, který otáčí první kartu a nahlas přečte její obsah
3. Hráč, který si kartu vytáhl, plní, co je na ní uvedeno
4. V momentě, kdy je zadání karty splněno, další hráč tahá další kartu
5. Hra končí v momentě, kdy na stole nezbývají žádné karty NEBO nezbývají žádní pitíschopní hráči u stolu

 
Všechny balíčky lze kombinovat, případně je hrát několikrát za sebou.

Hru a význam karet si můžete přizpůsobit podle svých představ 🙂

Druhy karet

Základní karta

Hráč, který si kartu lízl, plní, co je na ní napsáno. Může se týkat i vícero lidí, například “Pánové pijí”.

Nikdy jsem

Klasická hra “Nikdy jsem”. Pokud hráč vytáhne tuto kartu, pijí všichni, jichž se
tato karta týká. Zde na příkladu: všichni hráči, kteří někdy řekli špatné jméno v posteli, se napijí.

Červená karta

Hráč co si ji vytáhl nejprve řekne nahlas “červená”, poté ji přečte. Karta je pro všechny na rychlost. Kdo jako poslední splní danou věc na kartě, pije.

Zelená karta

Hráč, který si lízl tuto kartu, si ji ponechává před sebou na stole na pozdější jednorázové použití. Poté ji odhazuje.

Individuální hlasování

 Každý hráč hlasuje pro hráče, který nejlépe splňuje podmínku na kartě. Hráč s nejvíce hlasy pak pije.

Skupinové hlasování

Všichni hlasují pro jednu z uvedených možností. Všichni hráči, kteří byli součástí skupiny s méně hlasy, pijí.

Karta nebo

 Hráč který si ji lízl si může vybrat: buď splní co je na kartě napsáno, nebo pije.

Wild card

Pouze v základním balíčku. Hráč, který si tuto kartu vytáhl, může cokoliv. Ať už přikázat komukoliv ať pije, vymyslet pravidlo, určit která slova jsou zakázaná a tak dále. Představivosti se meze nekladou!

Žlutá karta

 Pouze v balíčku Náhoda. Nahlas řekni “žlutá”. Pak ukaž na hráče, který se na podle tebe na kartu nejvíce hodí a nic neříkej. Pokud chce hráč vědět, co bylo na kartě a proč jsi na něj ukázal, musí se 3x napít. Až potom mu můžeš říct, co bylo napsáno na kartě. Pokud ne, tahá další kartu další hráč a hra pokračuje.

Podívejte se, co o nás hráči napsali